Privacybeleid

Laatst Bijgewerkt op: 6 juni 2022

Wij respecteren jouw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid stelt jou op de hoogte van hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken wanneer je onze Website (de ‘’Website’’) bezoekt (achteloos vanwaar je deze bezoekt) en vertelt je over je privacyrechten en hoe de wet je beschermt.

Alle informatie die wij verzamelen van de bezoekers van de Website van IdealeCasino refereren wij naar als ‘’Gebruikersinformatie’’.

Controleur

IdealeCasino is de controleur en verantwoordelijk voor het beheren van de Website. Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid, inclusief verzoeken je wettelijke rechten uit te oefenen, stuur ons dan een verzoek via email naar [email protected].

De soorten gebruikersinformatie die wij verzamelen:

Wij kunnen gegevens categorieën als volgt verzamelen en verwerken, echter is deze lijst niet exclusief:

Persoonlijke gegevens:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum) enkel wanneer je ervoor kiest het ‘Contacteer Ons’ formulier in te vullen op de Website of ons direct contacteert per e-mail;

Niet-persoonlijke gegevens:

 • Informatie over je bezoek aan de Website, inclusief, maar niet beperkt tot: dataverkeer, locatie gegevens, IP-adres, browsertype- en versie, schermresolutie, browsertaal, tijdzone, besturingssysteem, toestel type;
 • Demografische informatie die je leeftijd, geslacht en land aangeeft;
 • Informatie uit onderzoeken of enquêtes die door websitebezoekers zijn ingediend tijdens enquêtes (enkel op vrijwillige basis) over verschillende onderwerpen, waaronder evenementen en ervaringen, voorkeuren voor mediaconsumptie en hoe we onze Website kunnen verbeteren;
 • Informatie betreffende de inhoud van de berichten die je indient via een van de invulbare formulieren op de Website, waaronder de feedback die je indient;
 • Informatie van openbare berichten, waaronder alle informatie valt die bij ons is ingediend en die op onze Website wordt weergegeven, inclusief alle communicatie/materiaal die je verstrekt hebt om te plaatsen of toestemming voor hebt gegeven om te plaatsen op een openbaar zichtbaar gedeelte van de website, zoals een opmerking of een recensie. Erken en begrijp dat je geen privacy of vertrouwelijkheid zal verwachten met betrekking tot de inhoud die je via de Website indient als opmerking of recensie, ongeacht of je inzending al dan niet persoonlijke informatie of persoonsgegevens bevat.

IdealeCasino verzamelt en verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld burgerservicenummers, informatie gerelateerd aan ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religie of andere geloven, gezondheid, biometrische of genetische eigenschappen, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap).

Gebruikersinformatie kan worden verzameld:

 • Wanneer je informatie indient bij ons door formulieren op de Website in te vullen (bijvoorbeeld door je aan te melden voor nieuwsbrieven en updates, je te abonneren op updates van IdealeCasino, etc.);
 • Wanneer je enquêtes invult die wij gebruiken ter onderzoeksdoeleinden;
 • Wanneer je besluit ons te contacteren via één van de van de ‘Contact Ons’ formulieren op de Website of via e-mail.

Dit Beleid heeft enkel betrekking op wat er gebeurt wanneer je de Website bezoekt en dit Beleid is niet van toepassing op informatie die door IdealeCasino offline wordt verzameld of op wat voor manier dan ook via een derde partij, inclusief via een applicatie of inhoud die kan linken naar of toegankelijk is vanaf of op de Website.

Doel van de gegevensverwerking:

Wij verwerken Gebruikersgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om antwoord te kunnen geven op jouw vraag of verzoek;
 • Om de inhoud van onze Website en de prestaties ervan te verbeteren;
 • Om informatie te analyseren om de werkwijze van ons bedrijf en onze Website te verbeteren op basis van gebruikersvoorkeuren, om een betere service en gebruikerservaring te bieden;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (indien van toepassing);
 • Om jou informatie te verstrekken in het geval dat je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief of om feedback aan je te vragen of ontvangen;
 • Voor andere redenen, zolang wettelijk toegestaan.

Verandering van het doel

Wij zullen enkel Gebruikersgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze verzameld hebben, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze op een andere manier moeten gebruiken en dat deze reden verenigbaar is met onze oorspronkelijke doelstelling. Houd in het achterhoofd dat wij Gebruikersgegevens kunnen verwerken zonder je medeweten of toestemming in bepaalde situaties wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Links van derden

Deze website kan links naar websites, plug-ins en applicaties van derde partijen bevatten. Het klikken op deze links of deze koppelingen toestaan kan ertoe leiden dat derde partijen Gebruikersgegevens van je verzamelen of delen. Wij hebben geen controle over deze websites van derde partijen en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Wanneer je onze website verlaat, raden wij je aan het privacybeleid van iedere website die je bezoekt door te lezen.

Directe marketing communicatie

Wij zullen je enkel nieuws en updates toezenden wanneer je hiervoor hebt ingestemd en wanneer je je gegevens voor deze doeleinden ingediend hebt. Je kunt je op ieder gewenst moment afmelden van onze direct marketing e-mails door hiervoor een verzoek in te dienen via [email protected].

Bewaren van Gebruikersinformatie Gebruikersinformatie zal worden verwijderd:

 • Wanneer deze niet langer nodig is om het doel te bewerkstelligen waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wanneer jij verzoekt om je Persoonsgegevens te verwijderen, wanneer IdealeCasino niet wettelijk gemachtigd is om dergelijke gegevens te bewaren.

Delen en Vrijgave van Gebruikersinformatie

IdealeCasino kan jouw Gebruikersinformatie delen met derde partijen die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden wanneer 1) dit wettelijk verplicht is; 2) om de website goed te laten werken (ten behoeve van het onderhoud van de Website, inclusief het verlenen van klantenservice en marketing ondersteuning, het uitvoeren van bedrijfs- en verkoopanalyses, het versterken van de functionaliteit van de Website, enquêtes en andere functies die via de Website worden aangeboden); 3) indien er een ander gerechtvaardigd belang is.

Hoewel het onwaarschijnlijk is, kunnen wij in bepaalde gevallen worden gevraagd om Gebruikersinformatie te verstrekken in reactie op een gerechtelijk bevel of overheidsonderzoek. Wij kunnen in dit geval bepaalde Gebruikersinformatie vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat dergelijke vrijgave redelijkerwijs nodig is om ons Privacybeleid af te dwingen, om indien van toepassing de wet na te leven of om de veiligheid en belangen van ideale Casino te waarborgen. Wij kunnen ook Gebruikersinformatie delen in het geval van een fusie, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van IdealeCasino, liquidatie of soortgelijke procedures, indien van toepassing.

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten en een goede bescherming van ons bedrijf tegen risico’s. In het geval dat IdealeCasino Gebruikersinformatie deelt met derden, zijn dergelijke derde partijen verplicht deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekend maken en in overeenstemming met de toestemming die jij hebt gegeven met betrekking tot je Gebruikersinformatie. Daarnaast zullen deze derde partijen gebonden zijn aan de verplichtingen met betrekking tot de verwerking van Gebruikersinformatie van hetzelfde niveau van gegevensbescherming.

Gebruikersinformatie wordt enkel gedeeld met werknemers, agenten en externe leveranciers op een ‘need-to-know’-basis en onder voorbehoud van geheimhouding.

We behouden ons het recht voor, en jij machtigt ons hierbij uitdrukkelijk, om Gebruikersinformatie te delen in de hierboven genoemde gevallen.

Wettelijke rechten van website gebruikers

IdealeCasino wilt er zeker van zijn dat jij volledig op de hoogte bent van je gegevensbeschermingsrechten. Iedere Website Gebruiker die instemt met de gebruiksvoorwaarden van de website en dit privacybeleid, heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – Je hebt het recht om bij IdealeCasino te vragen om kopieën van door ons verzamelde Gebruikersinformatie. Voor deze dienst kunnen wij je een kleine vergoeding in rekening brengen. Het recht op rectificatie – Je hebt het recht om IdealeCasino te verzoeken om informatie te corrigeren waarvan je van mening bent dat deze onjuist is. Je hebt ook het recht om IdealeCasino te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens jou onvolledig is. Het recht op verwijdering – Je hebt het recht om IdealeCasino te verzoeken je gebruikersinformatie te wissen, onder bepaalde voorwaarden. Het recht om de verwerking van je date te beperken – Je hebt het recht om IdealeCasino te verzoeken de verwerking van je Gebruikersgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken. Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – Je hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van je Gebruikersgegevens door IdealeCasino. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – Je hebt het recht om te verzoeken dat IdealeCasino de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdraagt ​​aan een andere organisatie of rechtstreeks aan jou. Wanneer je een van bovenstaande verzoeken indient, hebben we een maand om te reageren. Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres: [email protected].

Cookie Verklaring

IdealeCasino gebruikt Webanalyseservices om je activiteit op de Website te monitoren en te analyseren. De webanalyse service maakt gebruik van cookies. Dit zijn bestanden die op de harde schijf van je computer worden geplaatst en waarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers met de Website omgaan.

Wij stellen first-party cookies in, die informatie verzamelen zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur en inloggegevens en cookies van derden, die worden ingesteld door Webanalyse Services en die van kracht zijn ter ​​marketing- en reclamedoeleinden.

Bepaalde gebruikersinformatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, d.w.z. browsertype, type besturingssysteem, netwerklocatie (domein), IP-adres (Internet Protocol) en andere soortgelijke informatie, evenals verwijzende gegevens die de webpagina’s identificeren die je voor en na je bezoek aan de Website hebt bezocht en je activiteit binnen de Website, echter geen persoonlijk identificeerbare informatie.

IdealeCasino gebruikt geaggregeerde Gebruikersinformatie om het design, de gebruiksvriendelijkheid en de inhoud van de website te analyseren en te verbeteren.

IdealeCasino kan gebruikmaken van andere technologieën, zoals Web beacons en flash-cookies om de efficiëntie en effectiviteit van onze communicatie en hoe de Website wordt gebruikt in de gaten te houden.

De Website past beveiligingsmaatregelen toe zodat jij cookies kunt uitschakelen of inschakelen. Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in je browser hierop aan te passen. Het is echter mogelijk dat je niet alle interactieve functies van de Website kunt gebruiken wanneer de cookies zijn uitgeschakeld. Tenzij je je browserinstellingen zo hebt ingesteld dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer je via je browser onze Website bezoekt.

Wijzigingen van het Privacybeleid

Om onze aangeboden diensten te kunnen verbeteren, kan IdealeCasino ervoor kiezen om in de toekomst de mogelijkheden voor het verzamelen van gebruikersinformatie aan te passen of uit te breiden. Wanneer dit Privacybeleid gewijzigd wordt, zal de ”Datum Laatst Gewijzigd” bijgewerkt worden en de nieuwe wijzigingen van kracht worden. Ongeacht of wij eventuele wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid, zullen wij altijd je Gebruikersinformatie gebruiken in overeenstemming met de versie van het Beleid die van kracht was op het moment dat je je informatie verstrekte, tenzij je ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit anders te doen.

Je dient dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat je nog op de hoogte bent van eventuele aangebrachte wijzigingen en aanpassingen. Als je niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, dien je geen gebruik meer te maken van de Website.